Redakční rada

Nabídka akcí

Bernardová Kateřina

Plk. PhDr. Kateřina Bernardová, nar. 1960, vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1998 je ve služebním poměru vojáka z povolání, působila jako vojskový psycholog GŠ AČR, v současnosti je vedoucí oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů ředitelství sekce personální MO ČR. Specializuje se na psychosociální aspekty pracovní spokojenosti vojáků i občanských zaměstnanců rezortu a sociodiagnostickou metodu sociomapování jako diagnostický i intervenční techniku zaměřenou na rozvoj malých sociálních skupin.

26/11/2014