Redakční rada

Nabídka akcí

Laštovková Jitka

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. (nar. 1976) vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě v Brně a etnologii na Západočeské univerzitě v Plzni. V resortu obrany působí s přestávkami od roku 2000, podílí se na empirických výzkumech zaměřených na pracovní podmínky příslušníků resortu obrany. V současnosti pracuje na Oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů Kanceláře Generálního štábu AČR a přednáší na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

20/02/2017