Redakční rada

Nabídka akcí

Svoboda Ondřej

Mgr. Bc. Ondřej Svoboda, nar. 1988, vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval také studijní pobyt na University of Kent ve Velké Británii, obor mezinárodní vztahy. Od roku 2012 do roku 2014 pracoval na Ministerstvu spravedlnosti ČR a v současnosti působí v oddělení mezinárodního práva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Odborně se zaměřuje na britské reálie, mezinárodní vztahy a mezinárodní právo.

26/11/2014