Redakční rada

Nabídka akcí

Šafářová Tereza

Mgr. Tereza Šafářová, nar. 1979, absolventka magisterských studií politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se zaměřením na geopolitiku, absolventka bakalářských studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se zaměřením na dějiny politického myšlení. V současné době studuje doktorský program na katedře politologie Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Zabývá se evropskou vojenskou námořní strategií.

26/11/2014