Redakční rada

Nabídka akcí

Němcová Terezie

mjr. Mgr. Terezie Němcová, MPA, nar. 1980, vystudovala Právo a právní vědu – Právnická fakulta MU Brno (2006), International Law – Juristische Fakultät Dresden SRN (2004/2005), postgraduální studium MPA – Nottingham Trent University (UK) Právnická fakulta MU Brno (2013), probíhající doktorské studium na Fakultě ekonomiky a managementu – v doktorském programu ochrana vojsk a obyvatelstva na UO Brno, téma doktorské práce: Targeting a jeho vliv na ochranu vojsk a obyvatelstva. Od roku 2006 působí jako právník v rezortu MO, od roku 2007 jako voják z povolání. V roce 2010–2011 se zúčastnila mise ISAF v Afghánistánu jako právní poradce velitele ÚU. Má za sebou několik zahraničních zkušeností v oboru jako např. právní poradce velitele FHQ EE 2013 v SRN a velitele ÚU Balt 2014 v Polsku. V současné době zastává pozici zástupce náčelníka právní služby AČR na Inspektorátu NGŠ na Velení AČR. Zabývá se především mezinárodním právem a je členkou několika mezinárodních pracovních skupin, např. pro EU BG I/II 2016.

09/02/2015

Články: