Redakční rada

Nabídka akcí

Grasseová-Motyčková Monika

doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ-MOTYČKOVÁ, Ph.D. Narozena 1973, absolventka Ekonomické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, od roku 2002 doktorka ve studijním oboru ekonomika a management. Docentkou byla jmenována v roce 2010 ve studijním oboru Vojenský management. V současné době pracuje na Univerzitě obrany jako vedoucí katedry managementu. Specializuje se na problematiku strategického řízení, procesního řízení, řešení problémů a rozhodování, analytických nástrojů řízení a metod hodnocení.

20/05/2016