Redakční rada

Nabídka akcí

Štěpánková Eva

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D., narozena 1982, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dizertační práci v oboru Ekonomika a management obhájila v roce 2013. V současnosti působí na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany jako akademický pracovník Skupiny managementu, Katedry řízení zdrojů. Zaměřuje se především na strategické řízení, analytické nástroje v managementu, měkké manažerské dovednosti a environmentální management.

 

12/05/2023