Redakční rada

Nabídka akcí

Vrchlabská Yvona

Mgr. Yvona Vrchlabská, Ph.D., narozena 1964, absolventka Filozofické fakulty UJEP v Brně, obor český jazyk a literatura – francouzský jazyk a literatura. Působila jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, od roku 1999 dosud působí v rezortu obrany jako učitel francouzského jazyka a češtiny pro cizince. V současné době zastává funkci akademického pracovníka skupiny na CJV Univerzity obrany v Brně. Absolvovala několik metodických kurzů se zaměřením na výuku francouzštiny ve Francii a od roku 2006 pravidelně vyučuje češtinu v kurzech pro rakouské policisty a důstojníky ve Vídni. Ve výzkumné činnosti řeší úkoly vztahující se ke zvýšení efektivnosti výuky cizích jazyků při přípravě vojenských profesionálů a studentů Univerzity obrany.

07/09/2015