Redakční rada

Nabídka akcí

Riegl Martin

Mgr. Martin Riegl, PhD., narozen v r. 1980. Absolvoval doktorské studium na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze. Pracoval jako odborný asistent na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2015 pak jako vedoucí Oddělení analýz a koncepcí Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Odborně se zaměřuje na geopolitiku subsaharské Afriky, problematiku failed states atd.

07/09/2015