Redakční rada

Nabídka akcí

Jadrná Jana

Mgr. Jana JADRNÁ, narozena 1977. Absolvovala magisterské studium na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor francouzský jazyk – občanská výchova. Během studia absolvovala roční pobyt ve Francii (Marseille), absolvovala měsíční stáž pro studenty pedagogických a zemědělských fakult ve Francii (Lorient). Od září 2001–2003 působila jako lektor a instruktor francouzského jazyka ve Školicím a vzdělávacím středisku MO Komorní Hrádek. Od roku 2003 do roku 2009 působila na Ústavu jazykové přípravy MO jako vedoucí oddělení koncepce metodiky a testování ostatních jazyků. Zúčastnila se několika odborných stáží zaměřených na metodiku výuky francouzského jazyka ve Francii a v kanadském městě Saint-Jean. Od září 2014 působí jako akademický pracovník na Centru jazykového vzdělávání Univerzity obrany. Je členkou české a slovenské asociace jazykových center na vysokých školách. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na metodiku výuky a testování.

07/09/2015