Redakční rada

Nabídka akcí

Jarošová Hana

Mgr. Hana Jarošová, narozena 1988. Vystudovala magisterský obor učitelství anglického a francouzského jazyka na Univerzitě Hradec Králové. V letech 2013–2014 působila jako instruktor anglického a francouzského jazyka Centru jazykové přípravy v Komorním Hrádku. V současné době učí francouzský jazyk v akademických a v rezortních kurzech Univerzity obrany v Brně. Zabývá se metodami výuky cizího jazyka a testováním. Je členkou české a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách.

07/09/2015