Redakční rada

Nabídka akcí

Karásek Tomáš

nrtm. Tomáš Karásek, narozen 1979, vystudoval střední odbornou školu v oboru ochrany osob a majetku v Brně. Zastával funkce v AČR na úrovni poddůstojnického a praporčického sboru jako protiletadlový střelec, střelec specialista, velitel družstva, zástupce velitele čety u výsadkového praporu,dále vedoucí praporčík pěší roty a v současnosti pracuje jako instruktor skupiny pro bojovou přípravu u 74. lehkého motorizovaného praporu, který je součástí 7. mb. Zabývá se problematikou boje v zastavěných oblastech.

07/09/2015