Redakční rada

Nabídka akcí

Benda Daniel

Benda Daniel, od roku 2004 profesionální voják u vojenského útvaru v Opavě na rotě logistiky. V roce 2005 převelen k útvaru v Přáslavicích, kde působí dodnes. Během vojenské kariéry doplnil o středoškolské vzdělání ukončené maturitnízkouškou. V současné době studuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě technologické, obor Technologie potravin a řízení v gastronomii. Vzhledem ke své vojenské profesi a studiu na vysoké škole se zabývá problematikou proviantního zabezpečení.

01/12/2015