Redakční rada

Nabídka akcí

Budinsky Pavel

MUDr. Pavel Budinský, PhD., MBA, v letech 1986–90 vojenský lékař Jihlava, 1990–98 zahraniční vojenské mise v Kuvajtu, Chorvatsku a Bosně, 1998–2000 Ministerstvo obrany ČR, od 2000 náměstek ředitele FN Motol. Publikuje v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravin.

01/12/2015