Redakční rada

Nabídka akcí

Pitaš Jaromír

Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D., narozen 1964. V současnosti působí na Univerzitě obrany. Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, v roce 2007 na Univerzitě obrany úspěšně dokončil postgraduální studium. Specializuje se na oblast projektového řízení, řízení projektových programů a portfolií. Je spoluautorem 2 monografií a řady odborných článků z uvedené oblasti v domácích i zahraničních časopisech.

28/08/2018