Redakční rada

Nabídka akcí

Dúbravčík Jan

Pplk. v. v. Ing. Jan Dúbravčík, narozen v roce 1955. Absolvent VVLŠ Košice (1979), VA AZ Brno (1987), kurzu plánování blízké vzdušné podpory v USA (1998) a kurzu plánování vzdušných operací ve Francii (2000). Působil na velitelských a odborných funkcích na stupni letka, letecký pluk, letecká základna a Velitelství vzdušných sil. Dále pracoval na Velitelství pro výcviku a tvorbu doktrín (2003–2011). Nalétal 1 500 letových hodin, z toho 1 000 hodin na bojových letounech. Je autorem a spoluautorem několika doktrinálních publikací z oblasti použití vzdušných sil. V současné době je v důchodu.

16/02/2016