Redakční rada

Nabídka akcí

Havelka Miroslav

Plk. gšt. Ing. Miroslav HAVELKA, nar. 1975, vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, obor řízení lidských zdrojů. V letech 2015–2016 absolvoval Kurz Generálního štábu. Po výkonu základních pozic u vojsk zastával štábní a řídící funkce na úrovni Ministerstva obrany České republiky a Generálního štábu Armády České republiky. Odborně se zaměřuje na oblast střednědobého a ročního plánování v podmínkách rezortu obrany.

20/05/206