Redakční rada

Nabídka akcí

Kostrounová Jana

Mgr. Jana Kostrounová, narozena v roce 1986. Doktorandka Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vystudovala Filosofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (bakalářský obor Blízkovýchodní studia, navazující magisterský obor Kulturní antropologie Předního východu), stipendistka Damašské univerzity a Káhirské univerzity (jazykové diplomy, politická geografie, arabská literatura), stážistka českých zastupitelských úřadů v Káhiře a Tunisu. Od roku 2010 pokračuje v doktorském studiu na Katedře politologie Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde přednášela Politický islám, Moderní politické dějiny Egypta a vedla kurzy Arabského jazyka. Členka Česko-arabské společnosti a České společnosti pro politické vědy, arabistka; jejím odborným zájmem je arabský jazyk a literatura, Egypt, Tunisko, Sýrie, islám jako náboženství, politický islám, islámské právo, islámský radikalismus. Hovoří plynně arabsky a anglicky, dále francouzsky, německy, částečná znalost akkadštiny a hebrejštiny.

20/05/2016