Redakční rada

Nabídka akcí

Kříž Pavel

Brig. gen. JUDr. Pavel Kříž, LL.M. Narozen 1978. Od roku 2015 zastává pozici náčelníka Vojenské policie. Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (obor právo a právní věda) a právnické fakulty E. M. Arndt Universität Greifswald v SRN. V roce 2003 úspěšně obhájil rigorózní práci a získal titul JUDr. na Západočeské univerzitě v Plzni. Specializuje se na právní specifika služebního poměru.

05/09/2016