Redakční rada

Nabídka akcí

Flasar Zdeněk

Doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc., pplk. v. v., narozen  1955. Je absolventem Vojenské vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově, program Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska (1980) a praporního velitelsko-štábního kurzu a brigádního velitelsko-štábního kurzu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v letech 1987 - 1989. Titul CSc. mu byl udělen na Vojenské vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově (1997). Na téže instituci udělen titul doc. (2003). Od roku 1980 byl velitelem tankové roty, 1981–1984 zástupcem velitele praporu a 1985 velitelem praporu. Od roku 1986 zastával pedagogické funkce na Vojenské vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově a na Univerzitě obrany (doposud).

ORCID: 0000-0002-3328-1879

20/07/2023