Redakční rada

Nabídka akcí

Flasar Zdeněk

Doc. Ing. Zdeněk FLASAR, CSc., narozen 3. září 1955. VVŠ PV (vysokoškolské magisterské vzdělání), Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska (1980). VVŠ PV (vysokoškolské doktorské vzdělání), Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska, (1997). V roce 2003 jmenován docentem. Mezi lety 1975 až 1983 vykonával různé velitelské funkce většinou na úrovni praporu. Hlavní oblastí odborných zájmů je příprava příslušníků AČR – taktika a metodika přípravy velitelů, příslušníků štábů a vojsk.

05/09/2016