Redakční rada

Nabídka akcí

Adámková Blanka

Mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D., nar. 1978, vystudovala obor finančního zabezpečení AČR na VVŠ PV Vyškov (1998–2003), dále doktorské studium na Univerzitě obrany v Brně (2003–2006) v oboru ekonomika obrany státu, v průběhu kterého absolvovala několik zahraničních stáží na Spolkové akademii pro vojenskou správu a techniku v Mannheimu, v kurzech pro přípravu controllerů pro Bundeswehr a které dokončila (2009) úspěšným obhájením disertační práce na téma „Místo a úloha controllingu v systému ekonomického řízení Bundeswehru“. Od roku 2006 působí na katedře ekonomie UO Brno. Řeší problematiku aplikace podnikohospodářského chování do resortu obrany.

20/02/2017