Redakční rada

Nabídka akcí

Havel Ondřej

plk. gšt. Ing. Ondřej Havel, Narozen v roce 1971. V roce 1994 ukončil Vojenskou vysokou školu pozemního vojska jako bakalář vojenské chemie. V letech 1994 až 1998 byl služebně zařazen k rotě chemické ochrany 2. mechanizované brigády. V listopadu 1998 byl přemístěn k 9. rotě chemické ochrany sil okamžité reakce. Od této doby působí u jednotek chemického vojska dislokovaných v posádce Liberec. V roce 2006 úspěšně ukončil magisterský studijní program na Univerzitě obrany. Na téže univerzitě v roce 2016 absolvoval kurz generálního štábu. V současné době zastává funkci zástupce velitele pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Zabývá se rozvojem schopností jednotek chemického vojska a jejich použitím v operacích.

25/11/2016