Redakční rada

Nabídka akcí

Horák Ondřej

Doc. JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D., narozen 1978. V současnosti působí na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany a na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Je absolventem Masarykovy univerzity, fakulty právnické (2002, JUDr. 2006, Ph.D. 2007, doc. 2021) a filozofické (2003 a 2004). Odborně se zaměřuje na problematiku vztahů veřejného a soukromého práva, na právní komparatistiku a na dějiny právní vědy.

 

25/10/2022