Redakční rada

Nabídka akcí

Horák Ondřej

JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D. Narozen 1978. V současnosti působí na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany a na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Je absolventem Masarykovy univerzity, fakulty právnické (2002, JUDr. 2006, Ph.D. 2007) a filozofické (2003 a 2004). Odborně se zaměřuje na soukromé právo a na dějiny právní vědy.

17/05/2017