Redakční rada

Nabídka akcí

Hanák Marek

por. Ing. Marek Hanák, nar. 1991, absolvent oboru Ženijní technologie na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany (2015). Od roku 2015 student kombinovaného doktorského studijního programu na Univerzitě obrany. Aktuálně zastává pozici velitele čety v AČR. Zabývá se problematikou ženijních mostních prostředků.

12/12/2016