Redakční rada

Nabídka akcí

Šafrová-Drášilová Alena

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve svém výzkumu a výuce se zabývá zejména specifiky řízení velkých či nadnárodních organizací, problematikou strategického řízení a plánováním podnikatelských projektů. V letech 2009–2011 byla členkou výzkumného týmu Centra pro výzkum konkurenční schopnosti české ekonomiky při ESF MU. Jako externí vyučující působí na Univerzitě obrany, Právnické fakultě MU a Fakultě sociálních studií MU.

12/12/2016