Redakční rada

Nabídka akcí

Binková Kristýna

Ing. Kristýna Binková, Ph.D. Na Univerzitě obrany absolvovala doktorské studium v oboru ekonomika obrany státu, v rámci něhož se podílela se na výuce předmětů Ekonomie a Hospodářská politika a obrana. V roce 2016 absolvovala stáž na Národní univerzitě veřejných služeb v Budapešti a v roce 2017 na Akademii vojenského umění ve Varšavě. Od roku 2018 působí na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany jako akademický pracovník Skupiny managementu, Katedry řízení zdrojů, kde se v současnosti věnuje výuce předmětů Management a Vybrané manažerské metody a nástroje. Pedagogicky i vědecky dále pokrývá oblast řízení lidských zdrojů, s hlavním výzkumným zaměřením na podporu začleňování vojáků z povolání na trh práce a jejich přípravu na tzv. druhou kariéru.

 6/10/2021