Redakční rada

Nabídka akcí

Brnula Peter

doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. Vystudoval sociální práci na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Absolvoval také dlouhodobé výcviky: v psychoterapii zaměřený na člověka dle C. R. Rogerse v Institute PCAI ISTER Bratislava (2006) a výcvik v supervizi v ASSP Bratislava (2007). V současnosti působí na Katedře sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se dějinám sociální práce; etiky sociální práce a teoriím sociální práce. V aplikační oblasti sociální práce se věnuje sociální práci s migranty. Je autorem několika odborných článků a monografií. Za nejvýznamnější můžeme považovat monografii Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy, vydané v bratislavském vydavatelství IRIS v roce 2012.

20/02/217