Redakční rada

Nabídka akcí

Pospíšil Roman

Mjr. Mgr. et Bc. et Bc. Roman Pospíšil, nar. 1967, VVPŠ Bratislava (1990), v r. 1998 ukončil distanční bakalářské studium andragogiky na FF UP Olomouc, absolvoval brigádní štábní kurz v oboru personální managament na VA Brno (2001), roční manažerský kurz česko-švýcarské společnosti METER k řízení firem a institucí, v současné době studuje psychologii na FF UP Olomouc. V letech 1990-1995 vykonával nejrůznější funkce v oblasti sociálního řízení a logistiky, po r. 1995 zastával funkci vedoucího staršího důstojníka na personálním oddělení velitelství 2. armádního sboru v Olomouci, v r. 1997 vedoucí starší důstojník-specialista na Velitelství pozemního vojska, 2002-2003 náčelník skupiny aplikované psychologie ve Středisku pro výběr personálu v Olomouci a od 1. 12. 2003 působí na tomto středisku jako náčelník oddělení výběru a profesního poradenství-zástupce náčelníka střediska Ředitelství personální podpory Velitelství sil podpory a výcviku.


20/07/2007