Redakční rada

Nabídka akcí

Vičar Radim

Mgr. Radim Vičar, Ph.D., narozen 1980. V současnosti působí na Univerzitě obrany. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, magisterský studijní program Právo a právní věda (Mgr., 2003) a doktorský studijní program Teoretické právní vědy (Ph.D., 2013). Zaměřuje se na správní právo, zejména na bezpečnostní a obranné otázky.

 

25/10/2022