Redakční rada

Nabídka akcí

Kročová Zuzana

Plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Narozena 1960. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UJEP Brno (dnešní Masarykova univerzita), obor fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na VLA JEP Hradec Králové, která se v roce 2004 stala Fakultou vojenského zdravotnictví, kde pracuje dosud jako vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie. V roce 2001 získala titul PhD v oboru klinická imunologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a v roce 2011 absolvovala habilitační řízení v programu infekční biologie na FVZ Hradec Králové. V roce 2006 vstoupila do profesionální armády a v roce 2015 absolvovala Kurz generálního štábu.

17/05/2017