Redakční rada

Nabídka akcí

Baxa Fabian

Ing. Fabian Baxa, Ph.D., nar. 1955. Absolvent Vojenské technické univerzity v Liptovském Mikuláši (1979), postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně (1990), Kurz řízení obrany státu na Univerzitě obrany (2009). Pracoval na národních a mezinárodních pozicích v oblasti rozvoje ozbrojených sil a řízení elektronického boje. Na CBVSS pracoval v oblasti strategického řízení, obranného plánování a plánování schopností. Je spoluautorem tří publikací a řady odborných článků v národních a mezinárodních časopisech.

 

26/02/2024