Redakční rada

Nabídka akcí

Baxa Fabian

Ing. Fabian BAXA, Ph.D., narozen v roce 1955. Je absolventem Vysoké vojenské štoly technické v Liptovském Mikuláši (1979), postgraduálního studia na Vojenské akademii v Brně (1990) a kurzu řízení obrany státu na univerzitě obrany v Brně (2009). Působil v národních i mezinárodních funkcích v oblasti výstavby armády a řízení EB. V současné době je akademickým pracovníkem Centra bezpečnostních a vojensko strategických studií na Univerzitě obrany v Brně. Zabývá se strategickým řízením, obranným plánováním a plánováním schopností. Je spoluautorem třech publikací a autorem řady odborných článků v domácích a zahraničních periodikách.

13/06/2018