Redakční rada

Nabídka akcí

Rolenec Ota

Mjr. Ing. Ota Rolenec, Ph.D., narozen 1983. Absolvent bakalářského (2005) a magisterského (2010) studijního programu Velitel ženijních jednotek – manažer na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Od roku 2015 byl studentem kombinovaného doktorského studijního oboru Vojenský management studijního programu Ekonomika a management, který úspěšně dokončil v roce 2018. Aktuálně zastává pozici odborného asistenta Katedry ženijní podpory a současně roku 2021 byl jmenován proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenského leadershipu. Ve své vědecko-pedagogické činnosti se zabývá problematikou ženijní podpory pohybu vojsk a algoritmizací rozhodovacího procesu příslušníka ženijního vojska ve štábu úkolového uskupení.

 

04/11/2022