Redakční rada

Nabídka akcí

Múčka Josef

Ing. Josef Múčka, nar. 1970, absolvent VVŠ PV Vyškov (1993), obor ekonomika armády -  finance. Od roku 1993 pracuje na MO (na různých pozicích – nejdříve ve finanční oblasti a následně v oblasti obranného plánování). V letech 2006–2009 byl obranným poradcem na Stálé delegaci ČR při NATO, kdy od roku 2007 působil na Úřadu NATO pro zdroje (na oddělení pro plánování a politiku zdrojů). V letech 2009–2014 byl ředitelem odboru strategického rozvoje SOPS MO. Od srpna 2014 do konce července 2017 byl obranným poradcem na Stálé delegaci ČR při NATO a zástupcem ČR ve Výboru pro politiku a plánování zdrojů NATO. Od 1. 8. 2017 nastoupil opět na odbor strategického rozvoje SOPS MO. V letech 1996, 1997 a 1998 absolvoval studijní pobyty v zahraničí (USA, Švédsko a SRN) v oblastech řízení zdrojů a obranného plánování.

04/09/2017