Redakční rada

Nabídka akcí

Burešová Jana

Ing. Jana Burešová, narozena 1989. Interní doktorandka na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci doktorského studia se zabývá problematikou lidských práv, dětských vojáků a otázkou bezpečnostních vztahů. Absolventka magisterského oboru Mezinárodní politika a diplomacie na Vysoké škole ekonomické (2014) a bakalářského studijního programu Mezinárodní studia – diplomacie na téže univerzitě (2011).

12/12/2017