Redakční rada

Nabídka akcí

Gerych David

PhDr. David Gerych, nar. 1977. Je absolventem Southern Methodist University v Dallasu (2002) a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze (2009). Od roku 2011 je výzkumným a vývojovým pracovníkem Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI) v Praze, kde se zaměřuje na analýzu lidského pohybu. Publikuje v odborných časopisech a je spoluautorem několika publikací a sborníků z mezinárodních konferencí.

13/06/2018