Redakční rada

Nabídka akcí

Kroulík Jan

Podplukovník Ing. Jan KROULÍK, Ph.D., narozen v roce 1973. Je absolventem Vojenské akademie v Brně (1997) a Univerzity obrany (2005). Působil v pedagogických funkcích u ženijních kateder (1997-2012) a Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií (2015-dosud). Je pedagogickým vedoucím kariérových kurzů a správcem kategorie CBVSS UO v e-learningovém prostředí LMS MOODLE. Je spoluautorem vysokoškolské učebnice, autorem učebních textů a řady odborných článků v ČR i v zahraničí.

13/06/2018

Články: