Redakční rada

Nabídka akcí

Nekola Martin

Mgr. Martin Nekola, Ph.D., narozen v roce 1978, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy a Institut sociologických studií FSV. Je absolventem FSV UK (doktor veřejné politiky, 2011). V současné době působí jako akademický a výzkumný pracovník. Dlouhodobě se zabývá drogovou politikou a problematikou metodologie sociálních věd se zaměřením na metody policy analysis a evaluaci veřejných politik a programů. V letech 2007-2017 byl šéfredaktorem odborného časopisu Central European Journal of Public Policy. Působí také jako školitel a konzultant pro různé organizace veřejného sektoru v oblasti analýzy, tvorby a evaluace veřejných politik. Publikoval řadu odborných článků a knih.

13/06/2018