Redakční rada

Nabídka akcí

Tollarová Blanka

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., narozena v roce 1974, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy. Absolvovala doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK). Zabývá se sociologií migrace a migrační politikou ČR. V letech 2010-2016 Působila jako odborná asistentka na Katedře řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích Fakulty humanitních studií FHS UK, kde se věnovala studiu organizačních kultur, mocenských vztahů a manažerských strategií v sociálních službách a zdravotnictví. Nyní působí jako evaluátorka ve Fondu dalšího vzdělávání MPSV a věnuje se politice a praxi integrace migrantů v České republice. Publikovala odborné články (2 ve WoS), kapitoly v monografiích, zprávy z empirických výzkumů i metodiky.

13/06/2018