Redakční rada

Nabídka akcí

Stojarová Věra

PhDr. Věra Stojarová, Ph.D, nar. 1978. Je absolventkou Univerzity Palackého (2002)  a Masarykovy university (2006). V současné době pracuje jako vědecký pracovník na katedře politologie Fakulty sociálních studí Masarykovy university, kde se zaměřuje na bezpečnost západního Balkánu. Je autorkou několika monografií a odborných článků se zaměřením na extremismus a radikalismus v areálu západního Balkánu.

28/08/2018