Redakční rada

Nabídka akcí

Kajanová Alena

doc. PhDr. Alena KAJANOVÁ Ph.D., narozena v roce 1982. Je absolventkou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity (2005,2009, 2015), Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (2013) a Univerzity Konstantina Filosofa v Nitře (2013) v sociologii, psychologii a sociální práci. Působila ve vedoucích pozicích na katedře sociální práce ZSF JU. V současné době pracuje jako docentka na ZSF JU a VŠTE ČB. Zabývá se především problematikou romské menšiny, sociální exkluzí a marginalizovanými skupinami.

28/08/2018