Redakční rada

Nabídka akcí

Etl Alex

Alex Etl, narozen v roce 1993. Je doktorandem na Národní univerzitě veřejné služby v Budapešti a je držitelem magisterského titulu na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Pracuje také jako  asistent výzkumu v Centru pro strategická a obranná studia. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří bezpečnostní studie, vnímání hrozeb a transatlantické bezpečnostní vztahy.

29/11/2018