Redakční rada

Nabídka akcí

Krausz Hladká Malvína

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D., narozena 1979. Je akademickou pracovnicí na Institutu politologických studií FSV UK. Zároveň působí na FSV jako členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy. Zaměřuje se na integraci a regionalizaci Latinské Ameriky, geopolitiku a vztahy regionu k zahraničí.

18/03/2019