Redakční rada

Nabídka akcí

Szynowski Ryszard

Důstojník ve výslužbě, prof. Ryszard Szynowski, Ph.D. Je absolventem polské Námořní akademie (1985). V roce 2001 obhájil doktorskou práci na katedře strategické obrany Akademie národní obrany ve Varšavě. V roce 2013 obdržel na základě rozhodnutí rady katedry velitelství a námořních operací Námořní akademie v Gdyni postgraduální diplom v oboru vzdělávání v oblasti bezpečnosti v rámci sociálních věd. V současné době přednáší na univerzitě v Dąbrowe Górnicze na katedře bezpečnosti a krizového řízení oddělení. Je autorem publikací zaměřených zejména na národní bezpečnost Polské republiky ve světle domácího a mezinárodního práva, ozbrojené síly Polské republiky v právním systému vojenské správy, personální praxi v ozbrojených silách Polské republiky a řízení lidských zdrojů u protipožárních jednotek, služeb a inspekcí.

18/03/2019