Redakční rada

Nabídka akcí

Radwan Krzysztof

Plukovník v záloze, Krzysztof Radwan, M.Sc. Eng. Je absolventem Radiotechnické vojenské školy (1981). V roce 1986 obhájil magisterskou dizertaci na katedře technologie Slezské univerzity. Rovněž absolvoval postgraduální studium na Akademii národní obrany ve Varšavě (1999). V současné době je doktorandem na univerzitě v Dąbrowe Górnicze na katedře bezpečnosti a krizového řízení. Je autorem publikací na téma národní bezpečnosti Polské republiky, organizací a úkolů v oblasti krizového řízení, činností obranného plánování, spolupráce s orgány veřejné správy, služeb v oblasti sledování hrozeb v rámci vojvodin a také plánování ochrany kritické infrastruktury.

18/03/2019