Redakční rada

Nabídka akcí

Marek Milan

Ing. Milan MAREK, (plukovník v záloze), nar. 1960. Je absolventem Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši (Slovensko) a v současné době vykonává funkci vedoucího Oddělení strategického řízení obrany u Centra bezpečnostních a vojensko-strategický studií v Brně. Profesní znalosti si rozšířil studiem na Vysoké letecké válečné škole v Montgomery (2004 - 2005). Několik let sloužil ve štábních funkcí na Generálním štábu Armády České republiky a také působil ve vojenských strukturách NATO. Ve své práci se systematicky zabývá problematikou organizačního a strategického leadershipu.

17/05/2019