Redakční rada

Nabídka akcí

Veselík Petr

Ing. Petr Veselík, Ph.D., narozen 1988. Na Univerzitě obrany absolvoval magisterské studium v oboru ekonomika obrany státu. Doktorské studium v oboru Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva ve studijním programu Ochrana vojsk a obyvatelstva zakončil v roce 2017 na Univerzitě obrany v Brně. Předmětem jeho výzkumné činnosti je využití statistických metod v různých oblastech, jako je environmentální bezpečnost, logistika a management rizik. Od roku 2016 působí jako akademický pracovník Katedry kvantitativních metod Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Podílí se na řešení vědeckých projektů, publikuje v domácích i zahraničních časopisech.

17/06/2019