Redakční rada

Nabídka akcí

Františ Petr

Pplk. gšt.  doc. Ing. Petr Františ, Ph.D., narozen v roce 1976. Je absolventem Vojenské akademie v Brně (2001), kde dále absolvoval doktorské studium (2004). Od roku 2003 působí jako odborný asistent na Vojenské akademii a později Univerzitě obrany. V současné době zastává funkci zástupce vedoucího Katedry informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky. Zabývá se problematikou modelování a simulace, architektury výpočetních systémů a kybernetické bezpečnosti.

10/09/2019