Redakční rada

Nabídka akcí

Fokt Martin

pplk. gšt. Ing. Martin Fokt. Narozen v roce 1968. V roce 1991 ukončil Vojenskou vysokou školu pozemního vojska generála Ludvíka Svobody ve Vyškově, obor vojensko-inženýrský vojenská chemie. V roce 2002 absolvoval praporní velitelský kurz pro důstojníky chemického vojska v USA. Od roku 1991 do roku 2008 působil v různých velitelských a štábních pozicích u jednotek chemického vojska. V letech 2008 až 2011 působil ve strukturách NATO Land Component Command (Force Command) Headquarters v Heidelbergu, Německo. Po návratu ze zahraničí působil v letech 2011 až 2017 na Velitelství brchbo pro ARRC. Od června 2017 zastává funkci Náčelníka štábu 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. V březnu 2019 ukončil studium Kurzu generálního štábu na Univerzitě obrany Brně.

10/09/2019